Mapa Biuletynu

 Podstawowe dane
  · Nasza lokalizacja
  · Dane teleadresowe
  · Przedmiot działalności wg. PKD
  · Status prawny
  · Godziny urzędowania
  · www.pkkomes.pl
  · Konta bankowe
  · Ochrona Danych Osobowych
 Władze i struktura
  · Organy Spółki i ich kompetencje
  · · Kompetencje Zgromadzenia Wspólników
  · · Kompetencje Rady Nadzorczej
  · · Kompetencje Zarządu
  · Struktura własnościowa
  · Struktura organizacyjna
  · Komórki organizacyjne
 KOMUNIKATY
  · Informacje i komunikaty
  · Zamówienia publiczne
  · Alfabetyczny spis nazw ulic w Rypinie
 Gospodarka WOD-KAN
  · Informacje
  · Strefy ochrony ujęć wód podziemnych
  · Informacje o kanalizacji bezodpływowej
  · Taryfa za wodę i ścieki
  · Przerwy w dostawie wody, odbiorze ścieków, planowane prace konserwacyjno-remontowe i awarie
  · Wytyczne techniczne
  · ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  · Harmonogram płukania sieci wodociągowej
  · Zakazy związane z odprowadzaniem ścieków i odpadów
  · Uwaga na zagrożenia
  · Pogotowie WOD-KAN
 Analiza wody i ścieków
  · Analiza wody
  · Twardość wody
  · Korozyjność wody
  · Analiza ścieków
 Działalność Spółki
  · Usługi
  · Wzory dokumentów
 Finanse Spółki
  · Majątek Spółki
 DOFINANSOWANIA
  · Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
  · Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 Regulaminy
  · Regulamin organizacyjny
  · Pozostałe regulaminy
  · Kodeks dobrych praktyk
 Wywóz odpadów Komunalnych
  · Gmina Miasta Rypin
  · Gmina Rypin
  · Gmina Wąpielsk
  · Gmina Skrwilno
  · Gmina Świedziebnia
 Letnie i zimowe utrzymanie czystości
  · Nazwy ulic podlegające Urzędu Miejskiemu
  · Nazwy ulic wojewódzkich na terenie miasta Rypina
  · Nazwy ulic powiatowych na terenie miasta Rypina
 Cennik usług
  · Cennik wody i ścieków
  · Cennik opłat za usługi
  · Cennik innych usług
  · Opłaty za przekroczenie warunków
  · Cennik za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  · Cennik inspekcji telewizyjnej
  · Cennik pojemników i worków
  · Cennik za odbiór odpadów niesegregowanych dla podmiotów
 Tryb rozpatrywania spraw
  · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw