Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Sprzedaż ciągnika rolniczego/koparko-spycharki KSH 45A na bazie ciągnika URSUS C-4011 - drugie postępowanie przetargowe

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie zaprasza do złożenia oferty w przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego/koparko-spycharki KSH 45A na bazie ciągnika URSUS C-4011  [...]

Unieważnienie przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego/koparko-spycharki KSH 45A na bazie ciągnika URSUS C-4011

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie informuje o unieważnieniu przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego/koparko-spycharki KSH 45A na bazie ciągnika URSUS C-4011 - [...]

Sprzedaż ciągnika rolniczego/koparko-spycharki KSH 45A na bazie ciągnika URSUS C-4011/

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie zaprasza do złożenia oferty w przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego/koparko-spycharki KSH 45A na bazie ciągnika URSUS C-4011 Skorygowane zaproszenie do składania ofert - [...]

Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych

K O M U N I K A T    Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie działający jako lider konsorcjum odbierającego odpady komunalne w związku z wprowadzeniem z dniem 13 marca 2020 r. stanu [...]

informacja dla mieszkańców Gminy Świedziebnia

Szanowni Mieszkańcy,W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania proszę właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świedziebnia o wystawianie pojemników i worków z odpadami [...]

Ważny komunikat

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie w związku z wprowadzeniem z dniem 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę [...]

Informacja Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMES" dotycząca indywidualnego systemu oczyszczania ścieków.

6. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie [...]

Wygraliśmy tegoroczną edycję konkursu "Wędka Burmistrza"

Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z o.o. w Rypinie wzięło udział w konkursie organizowanym przez Burmistrza Miasta Rypin Pana Pawła Grzybowskiego "Wędka Burmistrza". Celem konkursu była promocja nowatorskich działań na rzecz [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. E. Orzeszkowej, Nadrzecznej i Wodnej

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie informuje, że w okresie od 23 lutego  do 15 maja 2015 r. będzie realizowało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. E. Orzeszkowej, [...]

INFORMACJA do mieszkańców gmin w zakresie świadczenia usług odbioru odpadów

Informacja do mieszkańców gmin w zakresie świadczenia usług odbioru odpadów [...]

Informacja dotycząca obowiązku przyłączania się mieszkańców miasta do sieci kanalizacji sanitarnej

Informacja dla mieszkańców ulic: 3 Maja, Bohaterów Czerwca 1956 r. Nowej,  Bukowej, Zielonej, 11 Listopada,  Dr. Dłutka, Mławskiej -   [...]

Informacja o zmianach

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje, że z dniem 01.01.2014 r. kasa przedsiębiorstwa będzie otwarta w godzinach 7:00-12:00 [...]

Zmiany w stawkach VAT

Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" Spółka z o.o. w Rypinie informuje, że z dniem 1 stycznia 2011 r. na podstawie Ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dziennik Ustaw z 2010 [...]

Podpisanie umowy na dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej

Dnia 4 lutego 2010 r. w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina” [...]

metryczka