Analiza wody

Analiza wody

Analiza wody - czerwiec 2020 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z: część I - 22.06.2020 r. - [...]

Analiza wody - luty 2020 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z:17.02.2020 r. [...]

Analiza wody - wrzesień 2019 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z:03.09.2019 r. [...]

Analiza wody - grudzień 2019 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 16.12.2019 r. [...]

Analiza wody - kwiecień 2019 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 29.04.2019 r. - [...]

Analiza wody - grudzień 2018 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 07.12.2018 r. [...]

Analiza wody - Kwiecień 2018 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 11.04.2018 r. [...]

Analiza wody - Listopad 2017 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 16.03.2017 r.*Analiza badań wody [...]

Analiza wody - Marzec 2017 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 18.03.2017 r.Analiza badań wody [...]

Analiza wody październik 2016 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników z 06.09.2016.Analiza badań wody [...]

Analiza wody marzec 2016 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników.04.03.2016 r. [...]

Analiza wody październik 2015 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników.19.10.2015 r. - [...]

Analiza wody marzec 2015 r.,

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników.Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Młyńska 12 - [...]

Analiza wody grudzień 2014 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników.SUW BIELAWKI - wody popłuczne - [...]

Analiza wody listopad 2014 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników.Gimnazjum, ul. Sportowa 41 [...]

Analiza wody październik 2014 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników. SUW Bielawki, SUW Wodna [...]

Analiza wody marzec 2014 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Młyńska 12, Gimnazjum w Rypinie ul. Sportowa 41, Budynek mieszkalny ul. Koszarowa 3, SUW Bielawki, SUW Wodna [...]

Analiza wody wrzesień 2013 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników SUW Bielawki, Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 17,  Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 3 Maja, Budynek mieszkalny ul. Koszarowa [...]

Analiza wody maj 2013 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników SUW Bielawki, SUW Wodna, Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 3 Maja, Gimnazjum w Rypinie ul Sportowa 41, Szkoła Podstawowa rn 3 ul. Młyńska [...]

Analiza wody luty 2013 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźnikówSUW BIELAWKI - [...]

Analiza wody październik 2012 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników- ul. Bielawki, Stacja Uzdatniania Wody - data badania 09.10.2012 r. [...]

Analiza wody sierpień 2012 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników - ul. 3 Maja 3, Szkoła Podstawowa nr 3 - data badania 22.08.2012 r. [...]

Analiza wody lipiec 2012 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników - ul. Bielawki, Stacja Uzdatniania Wody - data badania 17.07.2012 r.- ul. Sportowa 41, Gimnazjum - data badania 17.07.2012 r.- ul. Mławska, Pompa (zdrój) - [...]

Analiza wody marzec 2012 r.

Szczegółowe sprawozdania z badania wody wraz z dopuszczalnymi wartościami wskaźników - ul. Wodna, Stacja Uzdatniania Wody - data badania 20.03.2012 r. [...]

Analiza wody wrzesień 2011 r.

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wodna (SUW), ul. Bielawki (SUW), ul. Sportowa 41 (Gimnazjum) , ul. 3 Maja 3 (SP1) Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody SUWul. Wodna(23.09.2011 r.) SUWul. [...]

Analiza wody czerwiec 2011 r.

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wodna(SUW),ul. Koszarowa 3, ul. Sportowa 41, ul. 3 Maja 3, ul. Młyńska 12. Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody SUWul. Wodna(06.06.2011 r.) Budynek [...]

Analiza wody luty 2011 r.

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wodna(SUW),ul. Koszarowa 3, ul. Sportowa 41, ul. 3 Maja 3, ul. Młyńska 12. Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody SUWul. Wodna(17.02.2011 r.) Budynek [...]

Analiza wody listopad 2010 r.

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Bielawki (SUW). Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody SUWul. Bielawki(09.11.2010 r.) Odczyn - pH 7,42 Przewodność elektryczna właściwa [...]

Analiza wody - październik 2010

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wodna (SUW), ul. Sportowa 41 (Gimnazjum), ul. 3 Maja 3 (Szkoła Podstawowa nr 1). Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody SUWul. Wodna(20.10.2010 r.) ul. [...]

Analiza wody - czerwiec 2010

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wodna (SUW), ul. Sportowa (Gimnazjum), ul. Młyńska 12 (Szkoła Podstawowa nr 3). Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody SUWul. Wodna(18.06.2010 r.) ul. [...]

Analiza wody - luty

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wodna (SUW), ul. Sportowa (Gimnazjum), ul. 3 Maja 3 (Szkoła Podstawowa nr 1). Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody SUWul. Wodna(18.02.2010 r.) ul. [...]

Analiza wody- październik

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wudna (SUW), ul. Sportowa (Gimnazjum), ul. 3 Maja 3 (Szkoła Podstawowa nr 1). Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody SUW ul. Wodna (19.10.2009 [...]

Analiza wody - sierpień

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Koszarowa 3 (Apteka "Remedium"), ul. Sportowa (Gimnazjum), ul. 3 Maja 3 (Szkoła Podstawowa nr 1). Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody ul. Koszarowa [...]

Wyniki analiz ścieków za miesiąc lipiec

Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni i odpływających do rzeki Rypienicy (31 lipiec 2009 r.) Rodzaj zanieczyszczeń J.m. Wartość zanieczyszczeń Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w [...]

Analiza wody - czerwiec

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Koszarowa 3 (Apteka "Remedium"), ul. Sportowa (Gimnazjum), ul. 3 Maja 3 (Szkoła Podstawowa nr 1). Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody ul. Koszarowa [...]

Wyniki analiz wody i ścieków - marzec

Wyniki analiz wody. Miejsce poboru wody ul. Wodna (Stacja Uzdatniania Wody), ul. Sportowa (Gimnazjum), ul. 3 Maja 3 (Szkoła Podstawowa nr 1).Wyniki analiz wody podawanej do sieci Parametr Miejsce poboru wody ul. Wodna SUW(13.03.2009 [...]

metryczka