Gmina Miasta Rypin

Gmina Miasta Rypin

Komunikat dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych zaplanowana jest na dzień 8 października 2020 roku.Szczegóły - [...]

Komunikat dot. zbiórki wielkogabarytowych

Uwaga Zbiórka odpadów wielkogabarytowych zaplanowana na dzień 30 marca 2020 roku została odwołana. O kolejnym terminie poinformujemy na naszej stronie. [...]

Zmiany w gospodarce odpadami na terenie Gminy Miasta Rypin

link W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-Co-2, który wywołuje chorobę COVID-19 informujemy, że: dokonuje się następujących zmian w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie miasta Rypin:1) PSZOK* czynny jest tylko w [...]

Prawo miejscowe dot. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Rypin

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina. [...]

Od 1 stycznia 2020 roku zmiany w segregacji odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują w pełni zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości - szczegóły w artukule [...]

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2020 r.

Zmiany dot. odpadów zmieszanych [...]

Regulamin PSZOK

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Odpady przyjmowane są do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy poniedziałek i piątek w godz. 8:00 - 14:00 [...]

metryczka