Komunikat Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMES" sp. z o.o. z dnia 05.09.2018 r.

  Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES”                                               Rypin, dnia 05.09.2018 r.
  Spółka z o.o. w Rypinie        
                                                                                                                                                           
 
                                                        
KOMUNIKAT 
 
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO „KOMES” SP. Z O.O. 
W RYPINIE 
 
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie w nawiązaniu do decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie z dnia 01.09.2018 r. o zakazie spożywania wody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rypinie przy ulicy 3 Maja (SP 1) w związku z negatywnym wynikiem badań wody pobranej w dniu 27.08.2018 r. z nowego punktu poboru w ramach monitoringu kontrolnego informuje, że przeprowadzone w kilku próbach ponowne badania wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, Laboratorium Akredytowane, a także Laboratorium zakładowe tut. Przedsiębiorstwa nie wykazały w wodzie obecności jakichkolwiek zanieczyszczeń bakteriologicznych. 

Woda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rypinie przy ulicy 3 Maja (SP 1) jest zdatna do picia i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) !!! 
  
Jednocześnie informuję, że tut. Przedsiębiorstwo dokłada należytej staranności aby woda dostarczana mieszkańcom naszego miasta była bezpieczna dla zdrowia i życia ludzkiego. 
Bezpieczeństwo naszej wody monitorowane jest zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczeństwa Wody.

Prezes Zarządu
    Mirosław Marynowski

metryczka


Wytworzył: Marek Dombrowski (5 września 2018)
Opublikował: Alfred Marek Dombrowski (5 września 2018, 14:54:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476