informacja o braku dopłat do taryfowych grup odbiorców usług

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie uprzejmie informuje, że uchwałą nr XI/75/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 28.06.2019 roku Rada Miasta Rypin uchyliła uchwały: nr XIII/111/15 z dnia 30 listopada 2015 r Rady Miasta Rypin i Uchwałę Nr II/16/14 Z dnia 15 grudnia 2014 Rady Miasta Rypin w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
W związku z powyższym z dniem 1 lipca 2019 r. nie będzie dopłat do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych.

metryczka


Wytworzył: Marek Dombrowski (2 lipca 2019)
Opublikował: Alfred Marek Dombrowski (2 lipca 2019, 07:06:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186