Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje, że na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadza nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rypina obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r., zatwierdzoną Uchwałą Nr XIII/110/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oprowadzania ścieków, oraz Uchwałą nr XIII/111/15 z dnia 30 listopada 2015r, w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, i uchwałą Nr II/16/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków


Taryfa
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Rypina

od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Taryfa

Cena netto(w zł)

Dopłata netto(w zł)

Cena minus dopłata netto (w zł)

Cena Brutto z 8% VAT (w zł)

1

2

3

4

5

WODA [ zł/m3]

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych do świadczenia usług

2,00

-

-

2,16

Za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych

3,27

0,14

3,13

3,38

Za 1 m3 dostarczonej wody dla innych odbiorców

3,27

-

-

3,53

ŚCIEKI [ zł/ m3]

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług

2,00

-

-

2,16

Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych

6,00

0,30

5,70

6,16

Za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla innych odbiorców

6,00

-

-

6,48

metryczka


Wytworzył: Roman Janiszewski (14 grudnia 2015)
Opublikował: Piotr Cieszyński (17 grudnia 2015, 08:03:02)

Ostatnia zmiana: Michał Górecki (5 lipca 2017, 10:28:29)
Zmieniono: Zmiana działu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 622