Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (1)  |  Przetargi rozstrzygnięte (17)  |  Przetargi unieważnione (0)

zamówienie na:

„Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka o pojemności około 15 m3”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/1/2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 września 2020  10:00
Informacja z otwarcia ofert - pobierz (136kB) pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz (173kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz (3043kB) pdf
SIWZ - pobierz (5423kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków - pobierz (20kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - pobierz (52kB) word
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw - pobierz (20kB) word
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy - pobierz (568kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz (57kB) word
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw - pobierz (37kB) word
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym - pobierz (211kB) pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ - Warunki techniczno-funkcjonalne systemów - pobierz (383kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alfred Marek Dombrowski (4 września 2020, 13:50:52)

Ostatnia zmiana: Alfred Marek Dombrowski (21 września 2020, 14:24:01)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 100