Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Elizy Orzeszkowej 4,
87-500 Rypin,
woj. kujawsko-pomorskie

tel.: 54 280 24 61
54 280 24 62
54 280 20 45
54 280 26 84
fax: 54 280 27 55

   
Adres e-mail: sekretariat@pkkomes.pl

ePUAP: /KOMESRypin/SkrytkaESP

Adres www: www.pkkomes.pl

Oczyszczalnia ścieków
ul. Mleczarska 16
87-500 Rypin

Stacja Uzdatniania Wody "WODNA"
ul. Wodna 5
87-500 Rypin

Stacja Uzdatniania Wody "BIELAWKI"
Starorypin Prywatny 20A
87-500 Rypin