W załącznikach poniżej formularza znajduje się Regulamin Ochrony Sygnalistów (Zarządzenie Prezesa Zarządu 15/2022)

W zakładce RODO należy się zapoznać z Klauzulą Informacyjną dla Sygnalistów 

Formularz sygnalisty

Formularz sygnalisty

Imię i nazwisko

Adres korespondencyjny, Telefon lub poczta elektroniczna

Data w formie dzień - miesiąc - rok

Data w formie dzień - miesiąc - rok

Proszę opisz dokładnie naruszenie, które chcesz zgłosić.

* Pole wymaganeZałączniki: