W załącznikach poniżej formularza znajduje się Regulamin Ochrony Sygnalistów wraz z Klauzulą Informacyjną (Zarządzenie Prezesa Zarządu 15/2022) 

Formularz sygnalisty

Formularz sygnalisty

Imię i nazwisko

Adres korespondencyjny, Telefon lub poczta elektroniczna

Data w formie dzień - miesiąc - rok

Data w formie dzień - miesiąc - rok

Proszę opisz dokładnie naruszenie, które chcesz zgłosić.

* Pole wymaganeZałączniki: