Przetargi w toku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (1)  |  Przetargi rozstrzygnięte (16)  |  Przetargi unieważnione (0)

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dialog techniczny związany jest z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka o pojemności 15m3”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: dialog techniczny
nr sprawy: DT/1/2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 maja 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)