Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o.o. w Rypinie

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZO/9/2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2018  09:45
wynik postępowania: Rypin dn. 19.12.2018 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o.o. w Rypinie” Nr postępowania: ZO/09/2018 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o.o. w Rypinie” w wyznaczonym terminie w części pierwszej wpłynęła 1 oferta złożona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot (adres do korespondencji: ul. Szosa Chełmińska 146B, 87-100 Toruń). Zamawiający unieważnia Część 1 postępowania. Cena oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W części drugiej w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Jako najkorzystniejszą Zamawiający ocenił i wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Kościuszki 71, 87-100 Toruń. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację zadania Nr 2 (41.362,80) co było jedynym kryterium. Oferta Nr 1 złożona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot (adres do korespondencji: ul. Szosa Chełmińska 146B, 87-100 Toruń) została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez UNIQA TU S.A. ul. Długa 18, 87-100 Toruń została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

Dostawa paliw w 2019 roku na potrzeby grupy zakupowej

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/2/2018
wartość: poniżej kwot określonych na podst. przepisów art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 26.11.2018 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Dostawa paliw w 2019 roku na potrzeby grupy zakupowej” Nr postępowania: ZP/PN/2/2018 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.), w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa paliw w 2019 roku na potrzeby grupy zakupowej” w oznaczonym terminie w Części I wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski, Frydrychowo 54, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt (95 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności) na podstawie kryterium oceny ofert. W oznaczonym terminie w Części II wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski, Frydrychowo 54, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt (95 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności) na podstawie kryterium oceny ofert. W oznaczonym terminie w Części III wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez OLKOP Sp. z o.o. Frydrychowo 54, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt (95 pkt w kryterium cena, 5 pkt w kryterium termin płatności) na podstawie kryterium oceny ofert. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

„Czyszczenie separatorów w 2018 roku w Rypinie”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/08/2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 19 października 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 24.10.2018 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Czyszczenie separatorów w 2018 roku w Rypinie” Nr postępowania: ZO/08/2018 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Czyszczenie separatorów w 2018 roku w Rypinie” w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Jako najkorzystniejsza oferta została uznana i wybrana oferta numer 6 złożona przez EKOS POZNAŃ sp. z o.o. ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, cena ofertowa brutto 19.839,60 zł. Oferta Nr 1 złożona przez eurotrex sp. z o.o. Biskupice, ul. Olsztyńska 1A, 42-256 Olsztyn; cena ofertowa brutto 35.283,60 zł. Oferta Nr 2 złożona przez AWAS Serwis Sp. z o.o. ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa, (adres korespondencyjny: ul. Jedwabnicza 2A, 62-700 Turek); została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez EKOSERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów (adres do korespondencji: ul. Sowia 6B, 32-500 Chrzanów); została uznana za ważną. Oferta Nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o. ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk, została uznana za ważną. Oferta Nr 5 złożona przez EKO-JAWOR Sp. z o.o. ul. Dąbrowska 34 a, 43-600 Jaworzno (adres do korespondencji: Dąbrowska 22a, 43-600 Jaworzno), została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski  

zamówienie na:

„Dostawa termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej wraz z wyposażeniem”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/07/2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 07.08.2018 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania: „Dostawa termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej wraz z wyposażeniem” Nr postępowania: ZO/07/2018 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej wraz z wyposażeniem” w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza oferta została uznana i wybrana oferta numer 1 złożona przez WATER LINE SYSTEM ul. Zimna 4A, 65-707 Zielona Góra. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski 

zamówienie na:

„Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka o pojemności 16m3”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/1/2018
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 19.04.2018 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka o pojemności 16m3” Nr postępowania: ZP/PN/1/2018 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.), że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka o pojemności 16m3” w oznaczonym terminie w wpłynęły 2 oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez STAL sp. z o.o., ul. Pomiechowska 49 lok. 12, 04-694 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt (80 pkt w kryterium cena, 20 pkt w kryterium okres gwarancji) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 2 złożona przez TB Truck & Trailer Serwis Sp. z o.o., Al. Katowicka 40, Wolica, 05-830 Nadarzyn została uznana za ważną i otrzymała 99,72 punktów (79,72 pkt w kryterium cena, 20 pkt w kryterium okres gwarancji). Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski. 

zamówienie na:

„Zakup pojazdu elektrycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rypin (opróżnianie koszów ulicznych)”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZO/05/2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 16.04.2018 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania: „Zakup pojazdu elektrycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rypin (opróżnianie koszów ulicznych)” Nr postępowania: ZO/05/2018 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Zakup pojazdu elektrycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rypin (opróżnianie koszów ulicznych)” w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza oferta została uznana i wybrana oferta numer 1 złożona przez MELEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inwestorów 25, 39-300 Mielec. Cena ofertowa brutto 76.715,10 zł. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski 

zamówienie na:

„Dostawa kontenerów oraz pojemników na odpady”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZO/06/2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 17.04.2018 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania: „Dostawa kontenerów oraz pojemników na odpady” Nr postępowania: ZO/06/2018 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa kontenerów oraz pojemników na odpady” w Części 1 w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejsza oferta została uznana i wybrana oferta numer 3 złożona P.P.H.U. TOREX Włodzimierz Łysiak, ul. Bojerowa 5, 94-124 Łódź, cena ofertowa brutto 9.348,00 zł. Oferta Nr 1 złożona przez 4M M. Zięciak, P. Gałęski, R. Rabęda spółka jawna ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie, została uznana za ważną. Oferta Nr 2 złożona przez Fredex-Import Export – Gąsior sp. j., ul. Piaskowa 23, 67-100 Nowa Sól, została uznana za ważną. W Części 2 w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta numer 5 złożona przez EKOAWAL Kazimierz Ferenc, ul. Kasztanowa 2, 84-123 Rekowo Górne, cena ofertowa brutto 71.586,00 zł. Oferta Nr 1 złożona przez Contenur Polska Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 18, 39-300 Mielec, została uznana za ważną. Oferta Nr 2 złożona przez ESE Sp. z o.o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez P.H.U. IMPEX Piotr Bęćkowski, ul. Zielonogórska 36, 71-084 Szczecin, została uznana za ważną. Oferta Nr 4 złożona przez 4M M. Zięciak, P. Gałęski, R. Rabęda spółka jawna ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie, została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego – luz

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/04/2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 10.04.2018 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego – luz” Nr postępowania: ZO/4/2018 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego – zamówienie sektorowe na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego - luz” w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Jako najkorzystniejsza oferta została uznana i wybrana oferta numer 2 złożona przez Centrum Wypału Wapna Częstocice Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 27, 27-400 Ostrowiec Św.. Cena ofertowa brutto 16.519,68 zł. Oferta Nr 1 – złożona przez EKOTOP dr inż. Roman Sobczyk ul. Wawelska 25/1, 64-920 Piła - została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski 

zamówienie na:

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup pojazdu elektrycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rypin (opróżnianie koszów ulicznych)”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: dialog techniczny
nr sprawy: DT/2/2018
wartość: nie dotyczy
termin składania ofert: 5 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin dn. 26.03.2018 r. Wszyscy Wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje o zakończeniu dialogu technicznego Nr DT/2/2018 z dnia 23.02.2018 r. dla potrzeb uzyskania informacji niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest „Zakup pojazdu elektrycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rypin (opróżnianie koszów ulicznych)”. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski. 

zamówienie na:

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka o pojemności 16m3”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: dialog techniczny
nr sprawy: DT/1/2018
wartość: nie dotyczy
termin składania ofert: 2 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin dn. 26.03.2018 r. Wszyscy Wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje o zakończeniu dialogu technicznego Nr DT/1/2018 z dnia 21.02.2018 r. dla potrzeb uzyskania informacji niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest „Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka o pojemności 16m3”. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski. 

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa węgla typu EKOGROSZEK w 2018 roku”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/03/2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 01.03.2018 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostawa węgla typu ekogroszek w 2018 r.” Nr postępowania: ZO/03/2018 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa węgla typu ekogroszek w 2018 r.” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz SP. J. ul. Gdańska 78A 84-240 Reda. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zapytania ofertowego oraz jest najkorzystniejsza acenowo. Cena ofertowa brutto 12 554,49. Oferta nr 2 złożona przez WĘGLOPASZ Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez AGROMAX Składnica Opałowa i Przemysłowa, ul. Podgórna 63 A 87-300 Brodnica, została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w 2018 roku.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZO/02/2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 01.03.2018 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w 2018 roku” Nr postępowania: ZO/02/2018 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w 2018 roku” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez GEOMARKO Biuro Geodezyjno-Kartograficzne Marek Grodzicki, ul. Nadrzeczna 11/2, 87-500 Rypin. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij