Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (1)  |  Przetargi rozstrzygnięte (16)  |  Przetargi unieważnione (0)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2019

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa drugiego przewodu tłocznego z głównej przepompowni ścieków do oczyszczalni ścieków w Rypinie oraz przebudowa ww. przepompowni wraz z wykonaniem przelewu burzowego z tej przepompowni.”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/04/2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 22.06.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego – zamówienie sektorowe - na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa drugiego przewodu tłocznego z głównej przepompowni ścieków do oczyszczalni ścieków w Rypinie oraz przebudowa ww. przepompowni wraz z wykonaniem przelewu burzowego z tej przepompowni.”" Nr postępowania: ZO/04/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa drugiego przewodu tłocznego z głównej przepompowni ścieków do oczyszczalni ścieków w Rypinie oraz przebudowa ww. przepompowni wraz z wykonaniem przelewu burzowego z tej przepompowni.”" w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101/15, 87-100 Toruń – cena ofertowa brutto: 120.478,50 zł. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

„Zakup fabrycznie nowego pojazdu dla ekipy wod.-kan. o DMC do 3.500 kg”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/05/2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 22.06.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego – zamówienie sektorowe - na realizację zadania: „Zakup fabrycznie nowego pojazdu dla ekipy wod.-kan. o DMC do 3.500 kg” Nr postępowania: ZO/05/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Zakup fabrycznie nowego pojazdu dla ekipy wod.-kan. o DMC do 3.500 kg” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez BUDMAT AUTO sp. z o.o., ul. Bielska 67, 09-400 Płock. Cena ofertowa brutto: 172.000,00 zł Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

Dialog techniczny związany jest z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup pojazdu dla ekipy wod.-kan. o DMC do 3.500 kg.”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: dialog techniczny
nr sprawy: DT/2/2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin dn. 04.06.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie informuje o zakończeniu dialogu technicznego Nr DT/2/2020 z dnia 05 maja 2020 r. dla potrzeb uzyskania informacji niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dla ekipy wod.-kan. o DMC do 3.500 kg”. 

zamówienie na:

„Rekonstrukcja bezwykopowa kanalizacji"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/03/2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 20.04.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego – zamówienie sektorowe - na realizację zadania: „Rekonstrukcja bezwykopowa kanalizacji” Nr postępowania: ZO/03/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja bezwykopowa kanalizacji” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Terkan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Trakt 31, 87-140 Chełmża. Cena ofertowa brutto: 207.943,80 zł. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

„Sukcesywna dostawa węgla typu EKOGROSZEK w latach 2020-2021”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/02/2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 09.03.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostawa węgla typu EKOGROSZEK w latach 2020-2021” Nr postępowania: ZO/02/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa węgla typu EKOGROSZEK w latach 2020-2021” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez „Węglopasz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań. Cena ofertowa brutto: 13.787,32 zł. Oferta nr 2 złożona przez Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz Sp.J. ul. Gdańska 60, 84-240 Reda została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez Firmę Handlowo-Produkcyjno-Usługową Piotr Rakoczy, ul. Żeromskiego 7B, 87-500 Rypin, została uznana za ważną. Oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

zamówienie na:

Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w latach 2020-2021

zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne 'KOMES' sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe (zamówienie sektorowe)
nr sprawy: ZO/1/2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Rypin, dnia 11.02.2020 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w latach 2020-2021” Nr postępowania: ZO/01/2020 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o. o. w Rypinie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Obsługa geodezyjna P. K. „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie w latach 2020-2021” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez firmę Geomarko Biuro Geodezyjno-Kartograficzne Marek Grodzicki, ul. Nadrzeczna 11/2, 87-500 Rypin. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację zadania, co było jedynym kryterium. Cena ofertowa brutto 10.455,00 zł. Oferta Nr 1 złożona przez Usługi Geodezyjne i kartograficzne Zieliński Jacek, ul. W. Polskiego 6/18, 87-500 Rypin, została uznana za ważną. Oferta Nr 3 złożona przez GEO-PLAN Usługi Geodezyjne Marcin Wrzesiński, ul. Warszawska 30, 87-500 Rypin, została uznana za ważną. Oferta Nr 4 złożona przez INENGA – geodezja i kartografia Paweł Daniszewski, ul. Jana Kilińskiego 14, 87-500 Rypin, została uznana za ważną. Prezes Zarządu Mirosław Marynowski.  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)