Przerwy w dostawie wody, odbiorze ścieków, planowane prace konserwacyjno-remontowe i awarie

Przerwy w dostawie wody, odbiorze ścieków, planowane prace konserwacyjno-remontowe i awarie

Płukanie sieci wodociągowej w okresie 02-09.11.2020 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne "Komes" Sp. z o.o. w Rypinie informuje, że w ramach monitoringu w nocy z dnia:02 - 03.11.2020 r.,03 - 04.11.2020 r.,04 - 05.11.2020 r.,05 - 06.11.2020 r.,09 - 10.11.2020 r.na terenie miasta będzie planowane płukanie [...]

metryczka