W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" sp. z o.o.

 

ul. Elizy Orzeszkowej 4
87-500 Rypin

 

tel.: 54 280 24 61
fax: 54 280 27-55
Adres e-mail: sekretariat@pkkomes.pl

 

ePUAP: /KOMESRypin/SkrytkaESP

 

Pogotowie wod.-kan. - całodobowo
tel.: 54 280 22 88

Informacja dotycząca indywidualnego systemu oczyszczania ścieków.

Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  1. ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
  2. nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  3. miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  1. ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
  2. nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  3. najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia.
§ 28. Do dnia 31 grudnia 2015 r. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  1. ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
  2. BZT5 ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
  3. miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

ZAŁĄCZNIK Nr 3
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI

Nazwa wskaźnika Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji: dla RLM aglomeracji - od 15000 do 99999
Pięciodobowe biochemiczne zaopatrzenie tlenu (BZT5 przy 20 st. celciusza), oznaczenie z dodatkiem inhibitora nitryfikacji mg O2/l min. % redukcji 15 albo 90
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTc), oznaczane metodą dwuchromianową mg O2/l min. % redukcji 125 albo 75
Zawiesiny ogólne mg/l min. % redukcji 35 albo 90
Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego mgN/l
min. % redukcji
15 albo 70-80
Fosfor ogólny mgP/l
min. % redukcji
2 albo 80

   

Załączniki

Powiadom znajomego